Nyheter

Interne og eksterne nyheter 

MARS 2017
Ny Danfoss AK-PC 782A regulator for CO2 booster systemer
Den nye Danfoss AK-PC 782A regulatoren for transkritiske CO2 booster systemer gir presis regulering, forbedrer effektiviteten og bidrar til å gjøre teknologien mer brukervennlige. AK-PC 782A erstatter en tidligere modellen
AK-PC 781 for de fleste transkritiske CO2 programmer.

Til sammenligning med tidligere modell utfører AK-PC 782A alle nødvendige styrefunksjoner i en integrert løsning. Den kan håndtere opptil åtte kjøle -og  fire frysekompressorer.

MARS 2017
DORIN utfordrer ammoniak med ny CO2 kompressor på 53 m3/h
Med EUs nye F-gassforordningen tvinges stadig flere aktører innenfor matvarebransjen til å finne alternativer til HFK. Dorin er nå i gang med å utvikle en større range med transkritiske CO2 kompressorer som vil utfordre tradisjonelle større ammoniakk anlegg. "Prisen vil foreløpig være noe høy, men etterhvert som etterspørselen øker vil prisene bli konkurransedyktige" sier Giacomo Pisano, Teknisk sjef hos Dorin.