SCM Frigo Aggregater

Våre aggregater og pumpesystemer

Ecofrigo AS er offisiell importør av SCM Frigo aggregater og pumpesystemer i Norge. SCM Frigo har nesten 40 års erfaring med utvikling og produksjon av aggregater til ulike kuldetekniske applikasjoner. Dette sikrer leveranser av fremtidsrettede løsninger hvor driftsikkerhet, rask montasje, enkel servicetilgang og bærekraftighet er ivaretatt. SCM Frigo har levert over 1700 CO2 aggregater på verdensbasis, og er med dette en markedsleder innefor dette segmentet.

Aggregatene leveres som standard uten kuldemediumfylling, men tørket, vacuumert og trykksatt med nitrogen.

Alt utstyr leveres i forhold til gjeldende regelverk, som f.eks.
PED direktiv: 97/23/CE
CEE direktiver: 91/368/CEE, 98/37/CEE, 93/68/CEE, 73/23/CEE
Normer: EN 60439-1, EN 60204-1

EMERALD - CO2 system for SMKT applikasjoner
Transkritisk booster aggregat med kjølekapasitet fra 20 - 300 kW. 
Modell MWT DX + UMCE eller MWL DX + UMCE
Tilgjengelig med parallell kompressor, varmegjenvinning og aircondition belastning. Kan på forespørsel leveres med innendørs "walk in" container og som "Plug'n cool" versjon. 

JADE - CO2 system for kjøleapplikasjoner (kun kjøl)
Transkritisk aggregat med kjølekapasitet fra 20 - 300 kW
Modell MWT DX
Tilgjengelig med varmegjenvinning. Kan på forespørsel
leveres med innendørs "walk in" container og som "Plug'n cool"
versjon.

TURQUOISE - CO2 System for fryseapplikasjoner

Transkritisk booster aggregat med kjølekapasitet fra 20 - 300 kW.
Modell MWT DX + UMCE
Tilgjengelig med varmegjenvinning. Kan på forespørsel leveres
med innendørs "walk in" container og som "Plug'n cool" versjon.

AQUA - Indirekte CO2 system
Transkritisk chiller med kjølekapasitet fra 20 - 300 kW.
Modell MWT
Tilgjengelig med varmegjenvinning. Kan på forespørsel leveres
med innendørs "walk in" container og som "Plug'n cool" versjon.  

SAPHIR - CO2 DX  lav temperatur
Subkritisk aggregat med kjølekapasitet fra 20 - 350 kW.
Modell UMCE
Tilgjengelig med HFC DX eller mot tørrkjøler.
Kan på forespørsel leveres med utendørs "walk in" container.

INDIGO - CO2 pumpesystem for kjøl
CO2 pumpesystem for kjøl
Kjølekapasitet fra 100 kW til 800 kW.
Tilgjengelig med HFC DX kondensator.

COBALTO - CO2 pumpesystem for frys
CO2 pumpesystem for frys.
Kjølekapasitet fra 30 kW til 500 kW.

For montering i maskinrom.

UMT CONDENSING UNITS - CO2 system for kjøl og frys
Transkritiske  kondenseringsaggregater med kjølekapasiteter
fra 2 - 30 kW.
Modell UMT MTDX:  En kompressor for kjøl.
Modell UMT BTDX: En kompressor for frys.

MC, MCC, MC-LC og MCC-LC - HFK aggregater for kjøl og frys
HFC DX Kondenseringsaggregater med kjølekapasiteter fra 1 - 65 kW.
Leveres med semihermetisk -eller scroll kompressor.
Tilgjengelig for R134a, R407F, R448A, R449A og R450A.
På forespørsel R452A.


Klikk på bildet får å se SCM Frigo produkt katalog!